Měl pravdu Hérakleitos, řecký filozof, když pravil „Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky.“? 

Bumerangoví zaměstnanci se s tímto rčením neztotožňují. Jsou to právě ti, kteří od zaměstnavatele odejdou, ale později se k němu vrátí. Ať už jsou personalisty vnímáni s radostí nebo s předsudky, stojí za zvážení, do jaké míry je návrat takového zaměstnance pro firmu pozitivní a zda s sebou nepřináší případná negativa.

Bumergangoví zaměstnanci znají firemní kulturu, zvyky, postupy a nároky bývalého zaměstnavatele. Jejich adaptace a začlenění bývá většinou rychlejší.

Mohou s sebou přinést nové zkušenosti a know how z jiných pracovních míst, což je pro každou firmu, zvláště v dnešní době, přidanou hodnotou.

Návrat bumerangového zaměstnance může naznačovat loajalitu k firmě a motivaci pracovat v ní znovu. Tato loajalita může vést k vyšší angažovanosti a snížení fluktuace zaměstnanců.

Nicméně, opakovaný návrat stejných zaměstnanců může naznačovat, že firma má problémy s udržením nových talentů nebo s vytvářením příznivého pracovního prostředí. To může být příčinou stagnace a nedostatku nových myšlenek.

Bumerangoví zaměstnanci mohou být vnímáni jako pozitivní nebo negativní pro firmu v závislosti na důvodech, proč se vrátili. Pokud se vracejí kvůli pozitivnímu firemnímu prostředí a příležitostem, může to posílit firemní image. Naopak, pokud se vracejí kvůli nedostatku jiných možností nebo kvůli nedostatečným změnám, může to naznačovat problémy uvnitř firmy.

Lze tedy říci, že zda se firmám vyplatí zaměstnávat bumerangové zaměstnance, závisí vždy na konkrétních okolnostech a cílech.