Jsme průvodcem na cestě kariérou

HR Direct je Vaším partnerem na pracovním trhu téměř 20 let. Začínali jsme v Mladé Boleslavi jako boutique personální agentura, která se orientovala na výrobní/engineering společnosti. Naše aktivity na poli HR nás postupně rozvinuly v renomovanou HR agenturu, spolupracující s významnými, velkými i menšími společnostmi, specializující se na všechny odvětví s preferencí teritoria mezi Prahou a Libercem. Aktuálně působíme ve všech krajích ČR a náš dosah přerostl na území EU.

Navzdory těžké covidové době náš tým posílily další zkušené personalistky. HR Direct a naše HRdinky jsou připraveny pomoci tam, kde je zapotřebí. Našim klientům pomáháme zorientovat se v aktuální situaci na trhu práce, v trendech efektivního hledání, mapování konkurence. Nabízíme doporučení, jak uspět ve svých cílech firmám i kandidátům. HR Direct je partnerem s důrazem na cíl i cestu. Důvěra, etika a kvalita před kvantitou.

Hledáme
kvalitní kandidáty

Věříme, že úspěch je založen na správném pochopení požadavku klienta, který mnohdy pro něj není snadné definovat. Snažíme se maximálně porozumět souvislostem ve firmě, číst i mezi řádky a s citem pro to, jaký kandidát osobnostně a profesně splní očekávání klienta. Podporujeme klienty v jejich nárocích.

Vzhledem k dlouhodobému nedostatku kandidátů splňujících vysoká kritéria našich klientů, je velká část naší práce založena na motivaci kandidátů pro společnost našeho klienta. Děkujeme oběma stranám za velmi častý konsensus.

Tak jako při obsazování pracovních pozic a vyhledávání těch nejvhodnějších kandidátů, upřednostňujeme i při navazování obchodní spolupráce osobní jednání.

Pochopení potřeb

Úspěchem pro nás je spokojený umístěný kandidát v dobře fungující firmě klienta. Pak je radost na všech stranách. Důležité je dobré poznání firemní kultury a potřeb společnosti, dobrá znalost pozic, ale také prostředí lokálního pracovního trhu. Stejně jako v životě, štěstí přeje připraveným.

Know-how

Kombinace cest a způsobů hledání od inzerce, pracovních portálů, sociálních a profesních sítí, až po přímé oslovení dnes již samo o sobě nestačí. Networking a dlouhodobá aktivita je také jenom část. Tajemství našeho úspěchu je ve věcech, které nelze vždy uchopit a definovat. Instinkty našich head-hunterů a jejich dlouholetá praxe, profesní vazby a nadhled, to je to, co Vám chceme nabídnout.

Koho podporujeme

Rádi směřujeme naši pozornost tam, kde je potřeba. Proto podporujeme řadu dobročinných organizací, které pomáhají.