Jsme Vaším partnerem na dlouhou trať

Své práci rozumíme a baví nás. Nabízíme znalost pracovního trhu a dlouholeté zkušenosti v oblasti Search Selection, Executive Search, Recruitment. Ať už hledáte top manažera, specialistu, bílé slony na pracovním trhu nebo pozice pro svou vlastní kariéru, jsme rádi Vaším partnerem a tandemovým hráčem. Naše schopnosti, zkušenosti a energii nabízíme jako profesní partner již téměř 20 let. Jsme vytrvalé, používáme zdravý rozum a máme chuť do práce. Pracujeme tak, aby naši HR spojenci měli čas a energii na svou vlastní práci. Etický přístup a princip kvalita před kvantitou jsou nám vlastní.

Pro společnosti

Vyhledání kvalitních kandidátů

Ti nejlepší kandidáti aktivně novou práci nehledají. My ovšem víme, kde ty nejlepší najít a jak je zaujmout.

Vážíme si důvěry našich klientů a jsme rády, že umíme nalézt kvalifikované kandidáty také na pozice, které se velmi těžce obsazují. Věříme, že úspěch je založen na správném pochopení požadavku klienta, který mnohdy pro něj není snadné definovat. Snažíme se maximálně porozumět souvislostem ve firmě, číst i mezi řádky a s citem pro to, jaký kandidát osobnostně a profesně splní očekávání klienta. Podporujeme klienty v jejich nárocích. Vzhledem k dlouhodobému nedostatku kandidátů splňujícím vysoká kritéria našich klientů, je velká část naší práce založena na motivaci kandidátů pro společnost našeho klienta. Děkujeme oběma stranám za velmi častý konsensus. Tak jako při obsazování pracovních pozic a vyhledávání těch nejvhodnějších kandidátů, upřednostňujeme i při navazování obchodní spolupráce osobní jednání. Naše obchodní podmínky odpovídají zvyklostem na trhu a zohledňují specifikaci a náročnost vyhledávání pro každé zadání.

Pro společnosti

Dotační poradenství

Poskytneme Vám dotační poradenství a pomůžeme Vám při zpracování žádosti o dotaci včetně následné administrace nezbytné pro úspěšné proplacení přiznané dotace.

Pomáháme firmám získat finanční podporu z dotačních programů za účelem vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Poskytujeme komplexní služby včetně poradenství. Můžeme vám stát po boku při výběru vhodného dotačního programu až po samotnou realizaci vašeho projektu, ale také dokážeme podpořit pouze dílčí části projektu.

Pro společnosti

Mzdový průzkum

Pomůžeme Vám zjistit, kde je reálně z hlediska průměrných mezd pro vybrané pozice právě Váš region nebo průmyslová zóna bez zkreslení ovlivňujících celorepublikové průměry.

Jsou-li zaměstnanci výrazně podhodnoceni oproti jiným společnostem v okolí, riziko fluktuace významně roste. Jsou-li podmínky nastavené odpovídajícím způsobem, může společnost očekávat vyšší loajalitu a výkonnost, ale i lepší interní klima a v důsledku toho budování pozitivního brandu společnosti. Kvalitní představa o mzdové hladině v daném regionu a odvětví je prostředkem, jak ušetřit obrovské náklady vzniklé vysokou fluktuací. Vyrovnání mzdové hladiny tak může být záchrannou brzdou. Mzdový průzkum Vám napomůže při argumentaci i při získávání kvalifikované pracovní síly a stabilizaci týmu. Dodáme Vám k tomu podložená data.

Pro společnosti

Personální audit

Prověříme personální situaci u Vás ve společnosti. Zaměříme se na procesní stránku, strukturu i výkon a přineseme Vám naše doporučení, ať už je cílem být efektivnější nebo levnější.

Ať už se jedná o komerční sektor či státní správu, mezinárodní nebo české subjekty, oblast služeb nebo výroby, náš audit přinese pravdivý obraz stavu Vaší firmy. Personální audit je zaměřen na analýzu současného stavu a přináší doporučení k nápravám. Audit odhalí například duplicity činností, předstírání práce, schovávání se za práci kolegů, přetěžování nejpoctivějších pracantů či jiné neefektivity a plýtvání. Klienti tuto službu rádi spojují i s dalšími třešničkami na dortu jako je například souběžný výzkum spokojenosti zaměstnanců.

Pro společnosti

Outplacement

Umístíme Vámi propouštěné zaměstnance, kterým se věnujeme tak dlouho, než naleznou nové uplatnění.

Nabízíme komplexní agendu pomoci při propouštění, ať už skupinovém nebo jednotlivců. Jsme Vaše externí pravá ruka pro vše potřebné v této věci. Od jednodenního školení po půlroční projekty, od externího poradce stávajícímu HR až po realizaci celé strategie propouštění. Jsme připraveni pomoci. Úspěšnost umístnění kandidáta – obdržení pracovní nabídky – při individuálním programu na 6 týdnů je 90 %.

Pro společnosti

Interim HR

Náš personalista ve Vaší společnosti. Dodáme, vyhledáme nebo jen doporučíme HR odborníka podle Vašich požadavků.

Nabízíme zástup při absenci HR Manažera ve firmě. Personalistu na termínovanou dobu pro vše, co firma potřebuje. Naším delegátem je zkušený profesionál z HR se znalostí problematiky daného typu společnosti a velikosti. Také nabízíme možnost přechodného přijetí budoucího pracovníka našeho klienta do našeho týmu tak, aby mohl pracovat u firmy dříve, než se formálně vyřeší plánované místo.

Pro společnosti

Reference

Prověříme z pozice nezávislého externího partnera finalisty Vašich výběrových řízení.

Prověřování referencí může být klíčové ve finálních fázích rozhodování. Jako neutrální třetí strana prověříme Vaše finální kandidáty. Postupujeme podle úspěšné metodiky profesních referencí a nabízíme letitou praxi s důrazem na objektivitu a diskrétnost. Vždy postupujeme s ohledem na GDPR.

S personální agenturou HR Direct spolupracuji již sedmým rokem. Velmi oceňuji rychlou komunikaci a naprostou spolehlivost při vyhledávání nových zaměstnanců. Díky profesionálnímu přístupu a schopnosti pochopit zadání jsme obsadili mnoho klíčových pozic kvalitními kandidáty.

Monika Kučerová

KSM Castings CZ s.r.o.

Skvělá, kvalitní, profesionální a efektivní spolupráce je nedílnou součástí naší personální práce a v tom je společnost HR Direct skvělým partnerem.

Gabriela Kahounová

Group HR Director
HOPI HOLDING a.s.

Vždy je radost spolupracovat s profesionály. S HR Direct se nám velmi dobře spolupracuje. Plně pochopili, jaké osobnosti v zaměstnancích hledáme. Mají přehled o trhu, komunikace s nimi je svižná a efektivní. V náboru jsou nám velmi dobrými partnery.

Igor Culek

Talent Acquisition Specialist
ZF Friedrichshafen AG