Pomalu ale jistě se blíží doba dovolených. Mnohým z nás se může hlavou honit, kolik dnů dovolené si můžeme vybrat, zda nám bude schválena, kolik dnů dovolené nám zbývá…

I pro čerpání dovolené platí jasně daná pravidla, která upravuje Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.).

1. Nárok na dovolenou

 • Délka dovolené: Standardní délka dovolené je nejméně 4 týdny ročně. Některé kategorie zaměstnanců, jako například učitelé, mají nárok na delší dovolenou.
 • Nárok na dovolenou: Zaměstnanec získává nárok na dovolenou po odpracování alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Pokud odpracuje méně než 60 dnů, má nárok na poměrnou část dovolené.

2. Výpočet dovolené

 • Výpočet: Pokud zaměstnanec odpracuje celý kalendářní rok, má nárok na celou dovolenou. V případě, že odpracuje pouze část roku, náleží mu poměrná část dovolené. O tom, jak vypočítat výměru dovolené, vás seznámíme v dalším článku naší poradny.

3. Plánování a čerpání dovolené

 • Určení dovolené: Termín dovolené určuje zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem. Zaměstnavatel je povinen přihlédnout k oprávněným zájmům zaměstnance.
 • Hromadné čerpání: Zaměstnavatel může stanovit hromadné čerpání dovolené, pokud to vyžadují provozní důvody, avšak maximálně na dobu dvou týdnů, u školních prázdnin až na osm týdnů.
 • Nezbytné čerpání: Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanec vyčerpal dovolenou do konce následujícího kalendářního roku.

4. Nevyčerpaná dovolená

 • Převod do dalšího roku: Pokud si zaměstnanec nemohl vyčerpat dovolenou z provozních důvodů nebo pro překážky v práci, je možné ji převést do následujícího roku. Převést lze pouze do konce následujícího kalendářního roku.
 • Proplacení dovolené: Dovolená může být proplacena pouze v případě, že pracovní poměr končí a zaměstnanec nemohl dovolenou vyčerpat.

5. Dovolená a pracovní neschopnost

 • Nemoc během dovolené: Pokud zaměstnanec onemocní během dovolené, dovolená se přerušuje a zaměstnanec je povinen informovat zaměstnavatele. Po skončení nemoci může zaměstnanec zbytek dovolené vyčerpat.

6. Ochrana práv zaměstnanců

 • Zákaz diskriminace: Zaměstnavatel nesmí diskriminovat zaměstnance při určování termínů dovolené.
 • Ochrana před nevyčerpanou dovolenou: Zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanec nevyčerpal méně než 2 týdny dovolené v kalendářním roce, pokud o to zaměstnanec požádá.

Výše uvedená pravidla jsou základními body týkajícími se dovolené. Může však existovat i vnitřní předpis nebo kolektivní smlouva, která může některé aspekty upravovat podrobněji.