We are HR Direct

our services

Jsme průvodcem na cestě kariérou

Na našem trhu HR Direct působí více jak 17 let. Začínali jsme v Mladé Boleslavi jako boutique personální agentura, která se zaměřovala na výrobní – engineering společnosti. Naše HR aktivity vyústily v renomovanou HR agenturu, spolupracující s významnými společnostmi, specializující se na všechny obory s preferencí teritoria mezi Prahou a Libercem. Náš dosah následně přerostl území ČR. Navzdory těžké covidové době se náš tým posílil o další zkušené personalistky.
HR Direct a naše HRdinky jsou připraveny pomoci tam, kde je zapotřebí. Pomáháme zorientovat se v aktuální situaci na trhu práce, trendy v efektivních hledání, mapování konkurence a doporučení jak uspět pro firmy i kandidáty. HR Direct je partnerem s důrazem na cíl i cestu. Důvěra, etika a kvalita před kvantitou.

Hledáme
kvalitní kandidáty

Úspěch je založen na správném pochopení požadavků klienta, které mnohdy pro něj není snadné definovat. Jde o porozumění souvislostech ve firmě, nutnost chápat mezi řádky a mít velký cit na to, jaký kandidát osobnostně a profesně splní očekávání klienta. Doporučujeme kvalifikované kandidáty také na pozice, které se velmi těžce obsazují.

Podporujeme klienty v jejich nárocích. Vzhledem k nedostatku kandidátů splňujících vysoká kritéria, je velká část naší práce založena na motivaci takového kandidáta právě pro společnost našeho klienta. Děkujeme oběma stranám za velmi častý konsensus.

Tak jako při obsazování pracovních pozic a vyhledávání těch nejvhodnějších kandidátů, upřednostňujeme i při navazování obchodní spolupráce osobní jednání.

Contact us

Pochopení potřeb

Úspěchem pro nás je spokojený umístěný kandidát v dobře fungující firmě klienta. Pak je radost na všech stranách. Důležitá je znalost firemní kultury a potřeb firmy, schopnosti číst mezi řádky, znalosti pozic a prostředí, lokálního pracovního trhu, kvalitní kandidáti, ale také jako v životě troška štěstí, a to přeje připraveným.

Know-how

Kombinace způsobů hledání od inzerce, pracovích portálů, sociálních a profesních sítí, až po přímé oslovení samo o sobě nestačí. Networking a aktivita je také jenom část. Hlavní nadstavba je ve věcech, které nelze vždy definovat. Instinkty head-hunterů a dlouholetá praxe, profesní vazby a nadhled, to je to, co můžeme nabídnout.

Koho podporujeme

Rádi směřujeme naši pozornost tam, kde je potřeba. Proto podporujeme řadu dobročinných organizací, které pomáhají.

Projekt Sance
Lekaři bez hranic
Unicef
Zdravotni klaun
Mamma Help
Unicef

Are you interested in information and tips for your company?

Newsletter for companies