Pracovní pohovor, stejně jako strukturovaný životopis, může být klíčem, který odemkne dveře k nové profesní výzvě, ale při nedostatečné přípravě mohou tyto pomyslné dveře zůstat uzamknuty. Proto je vhodné věnovat dostatek času nejen životopisu ale také přípravě na pohovor.

Jednou z důležitých částí této přípravy je schopnost umět správně reagovat a co nejlépe odpovědět na časté dotazy, které na pohovoru mohou padnout. Cílem personalistů na pohovoru je dozvědět se o kandidátovi maximum, zjistit, zda je na pracovní pozici vhodný, jaké má charakterové rysy a vlastnosti. Často se ale stává, že kandidáty otázky na pohovoru mohou rozhodit a snížit tak jejich šanci na získání nové práce.

Dotazy zaměřené na vzdělání kandidáta

 • Z jakého důvodu jste se rozhodli pro tento obor?
 • Jaká znalost či dovednost byla nejpřínosnější pro váš budoucí profesní život?
 • Vybrali byste si ten stejný obor/ vzdělání znovu?
 • Co bylo důvodem ukončení / přerušení studia?
 • Vzděláváte se i nadále?
 • Co považujete za největší úspěch / neúspěch během studia?
 • Jaké jsou vaše plány do budoucna, co se dalšího studia týče?

Dotazy zaměřené na profesní minulost a současnost kandidáta

 •  Co bylo důvodem odchodu z předchozího zaměstnání?
 • Proč se rozhlížíte po nové pracovní příležitosti?
 • Co bylo důvodem, že jste byl/a delší dobu bez práce?
 • Proč jste za posledních x roků změnil několikrát zaměstnání?
 • Čeho si v současném zaměstnání nejvíce vážíte?
 • Co se vám v současném zaměstnání nelíbí?
 • Co jste se v posledním zaměstnání nejvíce naučil?
 • Jaké jsou vaše největší úspěchy/ neúspěchy z vaší profesní praxe?
 • Jak vypadal váš standardní pracovní den ve vašem posledním zaměstnání?

Dotazy zaměřené na znalost nové pozice/zaměstnavatele

 • Můžete v krátkosti popsat, co víte o naší společnosti?
 • Čím vás zaujala námi inzerovaná pozice?
 • Proč chcete pracovat právě v naší společnosti?
 • Co očekáváte od naší společnosti jako od vašeho případného zaměstnavatele?
 • Jaké kroky byste podnikl/a v prvních týdnech po nástupu do naší společnosti?
 • Čím je tato pozice odlišná od pozic, na kterých jste doposud pracoval/a?
 • Čím je tato pozice totožná s pozicemi, na kterých jste doposud pracoval/a?
 • Jak a čím můžete přispět naší společnosti?
 • Jaké jsou dle vašeho názoru klíčové znalosti a dovednosti pro zvládnutí pozice, o kterou se ucházíte?
 • Co by podle vás bylo na této pozici největší výzvou?
 • Popište ideální pracovní podmínky na této pozici.
 • Jaké jsou vaše profesní cíle?
 • Jaké je vaše mzdové očekávání?
 • Kdy jste schopen/na nastoupit?
 • Jste v kontaktu s jiným potenciálním zaměstnavatelem?

Dotazy zaměřené na osobnostní rysy kandidáta

 • Jak byste se popsal?
 • Jste týmový hráč nebo raději pracujete individuálně?
 • Co byste dělal nejraději za povolání, kdybyste si mohl vybrat?
 • Jak podle vás vypadá ideální kolega?
 • Jak podle vás vypadá ideální šéf?
 • Co Vás dokáže naštvat?
 • Jaké jsou vaše životní hodnoty?
 • Jaké máte životní cíle?