Práce z domova se během pandemie Covid-19 změnila z velmi žádaného benefitu na naprosto standardní záležitost. Jak je práce na Home Office vnímána z různých úhlů pohledu Vám nastíníme v tomto článku.

Někomu pracovat z domova vyhovuje a díky vítanému pracovnímu bonusu v podobě home office dosahuje lepších pracovních výsledků, je efektivnější, má více času na soukromý život. Jiným naopak nevyhovuje a to z mnoha důvodů, ať už je to domácí prostor, který nesupluje pracovní prostředí, nedostatek klidu na koncentraci, nízká sebekázeň, špatný přístup k pracovním podkladům nebo třeba nedostatek sociálního kontaktu.

I u zaměstnavatelů narážíme na názorově odlišné skupiny. Některé společnosti práci z domova nepovolují vůbec nebo pouze ve výjimečných případech, u některých je to svobodně volitelný benefit a některé ji oproti tomu vyžadují zejména z důvodu snížení provozních nákladů.

Základní pravidla pro práci na Home Office

Práce z domova má jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele rozhodně své výhody i nevýhody, nicméně může být alespoň zpočátku velkou výzvou. Jak ji uchopit a ustát ji, vám poradíme prostřednictvím několika pravidel.

  1. Definujte si pracovní dobu a té se pevně držte.
  2. Vytvořte si doma pracovní prostředí, ve kterém se budete cítit příjemně.
  3. Nastavte si pravidelnost v pracovním čase (čas věnovaný na práci i odpočinek).
  4. Udržujte kontakt s kolegy.
  5. Práci si předem naplánujte.
  6. Vyhněte se prokrastinaci.
  7. Oblékněte se a upravte se, jako byste šli do práce.
  8. Dodržujte pitný režim a pravidelně se stravujte.