V minulém článku jsme se věnovali pravidlům čerpání dovolené a v tomto navazujeme na samotný výpočet nároku na dovolenou.

Abyste si dovolenou spočítali správně, měli byste vědět:

  • jaká je roční výměra dovolené, když pracujete na plný úvazek
  • kolik hodin dovolené jste si v daném roce již vyčerpali
  • kolik jste odpracovali týdnů v daném roce
  • jaký je váš týdenní úvazek v hodinách

Výpočet dovolené

Dovolenou si pak můžete jednoduše vypočítat dle následujícího vzorce:

(týdenní úvazek v hodinách × roční výměra při plném úvazku v týdnech) − počet hodin vyčerpané dovolené = počet hodin zbývající dovolené pro daný kalendářní rok

Informace o zbývající dovolené by měla být součástí výplatní pásky. Veškeré informace včetně již vyčerpané dovolené vám také poskytne mzdová účetní vašeho zaměstnavatele.

Pokud ale u zaměstnavatele nepracujete celý kalendářní rok, máte nárok pouze na poměrnou část dovolené. Znamená to tedy, že vám za každý odpracovaný týden vznikne nárok na 1/52* dovolené (* kalendářní rok má 52 týdnů).

Výpočet dovolené při zkráceném úvazku

V případě, že u zaměstnavatele pracujete na zkrácený úvazek, tak je výměra dovolené krácena s ohledem na směny, které odpracujete. Pokud tedy pracujete pouze na poloviční úvazek, máte nárok pouze na poloviční výměru dovolené.

Za předpokladu, že plný úvazek u zaměstnavatele činí 40 hodin týdně, výměra dovolené je dle Zákoníku práce minimálně160 hodin za rok (20 dní). To znamená 13,33 hodin za každý odpracovaný měsíc, což činí v přepočtu 3,07 hodin za každý odpracovaný týden.

Pokud pracujete na poloviční úvazek v rozsahu 20 hodin týdně (4 hodiny denně), výměra dovolené je taktéž poloviční tzn. 80 hodin za rok (20 dní). To znamená 6,67 hodin za každý odpracovaný měsíc, což činí v přepočtu 1,54 hodiny za každý odpracovaný týden.