Rok 2024 přináší mnoho změn v Zákoníku práce. Jednou z nich je navýšení minimální mzdy a ve spojitosti s tímto i zaručené mzdy.

Pojmy minimální a zaručená mzda jsou často zaměňovány nebo chápány jako totožné.

Minimální mzda znamená nejnižší mzdovou hranici, pod kterou se zaměstnanec pracující na plný úvazek nemůže dostat.

Zaručená mzda tedy z logiky věci nemůže být nižší než mzda minimální, ale vyšší být naopak může. Hranice zaručené mzdy je různá dle pracovních skupin, do kterých jsou pracovní profese zařazeny podle jejich náročnosti, složitosti nebo také míry zodpovědnosti. Čím náročnější profese je, tím spadá do vyšší skupiny, kterých je celkem 8.

Od ledna 2024 vzrostla minimální mzda o 9,2% z původních 17 300 Kč na 18 900 Kč. Zároveň se zvýšil o 1600 Kč i 1., 2., 3. a 8. stupeň zaručené mzdy.

Ten první je shodný s minimální mzdou, činí tedy 18 900 Kč. Druhý stupeň zaručené mzdy se zvýšil ze 17 900 Kč na 19 500 Kč, třetí stupeň z 19 700 Kč na 21 300 Kč a osmý stupeň z 34 600 Kč  37 800 Kč.