Životopis může být v dnešní době pro někoho možná přežitkem, pro mnoho personalistů je stále tím hlavním dokumentem, který rozhoduje, zda budete pozváni k pracovnímu pohovoru. Pokud se nachází ve vašem CV spousta chyb, chybí mu struktura, je nepřehledný, příliš strohý nebo naopak připomíná slohovou práci, s velkou pravděpodobností Vám může dveře k potenciálnímu zaměstnavateli nadobro zavřít.
Níže uvádíme několik rad, jak správně napsat strukturovaný životopis (CV = Curriculum Vitae).

Zvolte vhodný formát

Než se vrhnete na psaní životopisu, myslete na to, kdo s ním bude následně pracovat. Z toho důvodu je velmi důležité, aby byl formát tohoto dokumentu přehledný a vytvořený ideálně v PDF či Word. Je velmi pravděpodobné, že si bude Váš životopis personalista tisknout, a proto se vyvarujte velkého množství barev a přílišných grafických prvků.

Buďte stručnívěcní

Životopis by měl obsahovat stručný přehled zejména Vašeho dosavadního vzdělání a praxe. Rozhodně se vyvarujte detailního popisování Vašeho profesního života a sdílení každého detailu. V životopise uveďte hlavní body, které na pohovoru můžete rozvést více. Délka životopisu by neměla přesáhnout 2 strany formátu A4.

Uveďte ty správné informace

Mezi základní položky životopisu náleží kontaktní údaje, informace o vzdělání včetně absolvovaných kurzů a profesní praxe.
Kontaktní údaje jako je jméno a příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu a případně i Vaši adresu bydliště (nebo alespoň město) uvádějte vždy jako první ve Vašem CV. Položky jako věk, datum narození a rodinný stav nejsou nutné.
Naopak velmi doporučujeme vložit do dokumentu i Vaši fotografii. Ta by měla být formálního charakteru. Vyvarujte se rozhodně fotkám v plavkách nebo těm, kde vypadáte jinak než v reálu.

Jako další uveďte Vaše pracovní zkušenosti s krátkým popisem zodpovědností u každé z pracovních pozic a korektními názvy zaměstnavatelů.

Další část životopisu tvoří informace o Vašem dosaženém vzdělání. Uveďte školy a kurzy či stáže, které jste absolvovali a případně doložte i informaci o získaných certifikátech.

Údaje o Vašich pracovních zkušenostech a vzdělání uvádějte vždy chronologicky, a to v pořadí od nejnovějších až po nejstarší.

Personalisty a hiring manažery často zajímá i to, čemu se věnujete ve volném čase nebo se mohou ptát na reference či jiné znalosti a dovednosti (např. jazyky, IT dovednosti, řidičský průkaz). Myslete i na tyto položky a do životopisu je uveďte.

Buďte autentičtí a pravdiví

Do životopisu uvádějte pouze pravdivé informace. Nelžete, nezveličujte a nepřikrášlujte si jeho obsah s cílem získání nové práce. Už během samotného pracovního pohovoru se velmi často odhalí, když jsou kandidáti neautentičtí.

Vyvarujte se chybám

Velmi často se stává, že životopis píšeme v rychlosti, a dopouštíme se tak naprosto zbytečných chyb.
Na psaní životopisu si vymezte dostatek času. Několikrát si zkontrolujte, že text neobsahuje žádné gramatické ani faktické chyby. Pokud si přeci jen nejste jistí, oslovte někoho z Vašeho okolí, aby si vaše CV přečetl. Víc očí víc vidí

Další inspiraci, jak by měl strukturovaný životopis vypadat, naleznete v dalším článku Strukturovaný životopis – VZOR.