V předchozím příspěvku jsme se věnovali obecným radám, jak co nejlépe napsat strukturovaný životopis.

Jedná se o klíčový dokument, který má rozhodující vliv na to, jakým prvním dojmem na potenciálního zaměstnavatele zapůsobíte. Správně napsaný životopis je Vaší vstupenkou k pracovnímu pohovoru.

Pro jeho tvorbu můžete využít standardní textové editory, ale také graficky atraktivnější šablony, které zdarma nabízí například Canva.

Vyplatí se životopis pro každou jednotlivou pozici upravit tak, aby maximálně odpovídal nabízenému pracovnímu místu.

Zde nabízíme praktickou inspiraci – Vzor strukturovaného životopisu.

Podívejte se na Seznam volných míst, která aktuálně nabízíme.

Ne všechny pozice však smíme inzerovat a v těchto případěch hledáme vhodné kandidáty jinými, diskrétními cestami. I pro tento případ je skvělé poslat nám svůj životopis.